Sustainable Brands 2015

Sustainable Brands 2015
2015
Mobil

Sustainable Brands 2015

Etkinlik Uygulaması

Sustainable Brands 2015 etkinliği için geliştirilen; etkinlik programı, katılımcılar, konuşmacılar ve etkinlik hakkında bir çok bilginin katılımcılarla paylaşıldığı mobil uygulama projesi.

Markaların geleceği şekillendirmede oynadığı rolü anlamaya ve bu role güç kazandırmaya odaklanmış Sürdürülebilir Markalar Küresel Platformu, öğrenip eyleme geçme ilkesiyle hareket eden uluslararası bir platformdur. Geleceği şekillendiren, dünya ekonomisini sürdürülebilir bir ekonomiye doğru dönüştürmek ve gelişen daha parlak bir geleceğe doğru ilerlenmesini sağlamak amacıyla oluşturulan Sürdürülebilir Markalar® Küresel Platformu (Sustainable Brands) markalar ve tüm paydaşlarını İstanbul’da yeniden bir araya getiriyor.

Sürdürülebilir Markalar Platformu olarak Sürdürülebilir Markalar Konferansını; farklı perspektif ve disiplinlerden kişilerin birbirileriyle iletişimde olmalarını sağlamak; tüm paydaşların iyimser ve iş birlikçi bir ortamda buluşmalarını sağlamak ve geleceğe dönük yeni adımların neler olduğu konusunda ortak bir vizyon yaratabilmelerini teşvik etmek amacı ile gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilir Markalar Konferansı, sürdürülebilirlik, marka ve inovasyon konularında ilham almak, fikir alıverişi yapmak ve bilgi edinmek isteyen profesyoneller için dünya çapında bir başlangıç noktası kabul edilmektedir. Geleceğin daha iyi markalarını inşa etme konusunda hemfikir olan marka yöneticilerini bir araya getiren ve network yapma imkânı sağlayan bir konferanstır.

Konferansı organize edenler olarak amacımız, sürdürülebilirlik için inovasyon konusunda günümüzdeki başarı ve liderlik anlayışını kuvvetlendirmek; iş dünyası liderlerini daha sürdürülebilir markalar yaratmak için bilinçlendirmek; mevcut pazarı, şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini azaltacak iş çözümleri uygulamaya ve paydaşlar arasında daha etkili bir rol oynamaya yönelik olarak büyütmektir.

Sustainable Brands 2015 İstanbul–Sürdürülebilir Markalar Konferansı 2015 İstanbul buluşmasına siz de gelin ve buluşmanın sonunda gerçek değişimi yönetmek için ilham alın; şirketinizde harekete geçmek için gerekli donanımı kazandığınızı ve yeni bulduğunuz partnerler ile iş birliği yapmak ve uzun ve kısa vadede iş dünyasındaki başarı için çığır açacak yenilikleri teşvik etmekte ne kadar istekli olacağınızı hissedin.

Dünyayı daha iyi markalar ile yeniliyoruz…